Islandwide – Diaspora, Historic – Contemporary Museum of Children and Childhood

Museum of Childhood Ireland, founded 2018, is a registered Charity. Number: 20205452

Explore, Play, Create, Inspire, Reflect, Participate, Connect, Envision
All Childhoods- Past, Present, and Potential

Click here to translate us!

An historic and ground breaking first for the island of Ireland, the multi- award winning Museum of Childhood Ireland puts children* and childhood – past to present – front and centre. The museum gathers together the wonderful, challenging and diverse strands of the ever-evolving story of childhood.

Move your mouse across the image below to reveal all!

The above Image is an imagined vision of a permanent physical home for the Museum of Childhood Ireland

 • The Museum is a transformative hub (online and pop-up) where people of all ages – island-wide and beyond – are inspired to explore, play, create, Inspire, reflect, participate, connect, and envision. It invites curiosity around the way in which key events and experiences of childhood had and have impact here, and far beyond our shores. 
 • We are actively searching for an accessible, permanent, physical home and garden for the museum. We are considering urban locations, with good public transport links.
 • When children are seen and heard, we learn, we understand, we grow – Children are not simply apprentice adults. They are equal and vital human beings, possessing their own unique perspectives, feelings, and contributions. When shared, these unique testimonies help complete the world we live in.
 • Through discovery and interaction with the histories and voices of children across Ireland, utilising multiple art forms, handling collections and technology, we get a rounded view of childhood, and of Ireland.
 • The museum’s Collections comprise over 30,000 objects of Material Childhood Culture, to help illustrate and explore children’s experiences, past to present.
 • Children are meaningfully involved in the planning and running of the museum, making the experience for all authentic. Our purpose is to inspire, encourage and connect children through creativity.
 • The Museum of Childhood Ireland is a pioneering museum – as the only one of its kind, a welcome asset for Ireland. A diverse and enlightening programme of exhibitions, displays, archives, workshops, and events explores and reimagines how children and childhood can be truly cherished and celebrated in our society.
 • The museum is a rich resource to inspire critical reflection and timely conversations about children and childhood – from the dark and disturbing traumas to the more inventive and joyful narratives – and the extraordinary magic of possibility that childhood can be.
 • The museum + is an islandwide and diaspora initiative uniting us all through our shared childhood experiences, exploring those diverse experiences, acknowledging often difficult pasts and forging a positive, hopeful future for all children.
 • Child and Adult citizens are central in shaping and creating the museum of Childhood Ireland.
*Children: Birth to eighteen years of age.

The Museum of Childhood Ireland: Cherishing all the children of the nation equally…

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.” ICOM. International Council of Museums

https://digital.tcl.sc.edu/digital/collection/MVTN/id/6294/rec/41

Singing-outtakes. Scenes of young boy, Dennis Donahue, singing the song “My Uncle Dan McCann”. He grins half way through as if he catches a fish. Closeup of the cork bobbing in the water. Fox Movietone News Story 2-873. Location: Ireland

Rud nua in Éirinn, cuireann Músaem Óige na hÉireann an bhéim ar leanaí agus an óige – san am atá thart agus san am i láthair. Cruinníonn an áit iontach seo na snáitheanna iontacha, dúshlánacha agus éagsúla de scéal na hóige le chéile.

 • Is mol spreagúil, fisiceach agus ar líne é an Músaem ina spreagtar daoine de gach aois – ar fud an oileáin agus níos faide i gcéin – chun foghlaim, súgradh, machnamh a dhéanamh agus fás. Tugann sé cuireadh duit iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag príomhimeachtaí agus eispéiris na hóige anseo agus i bhfad thar ár gcósta.
 • Nuair a fheictear agus a chloistear leanaí, foghlaimímid, tuigimid, fásann muid – agus is daoine níos fearr muid, tír níos fearr, mar gheall air sin. Ní daoine fásta printíseachta iad páistí. Is daoine cothroma agus ríthábhachtacha iad – agus díreach cosúil le daoine meánaosta nó aosta – tá siad ag tráth tábhachtach  ina saol. Tá a gcuid peirspictíochtaí, mothúcháin agus barúlacha uathúla féin acu. Tá ár ndomhan iomlán mar gheall ar na teistiméireachtaí uathúla seo 
 • Nuair a aimsímid agus nuair a dhéanaimid idirghníomhú le stair agus guthanna leanaí ar fud na hÉireann, faigheann muid léargas níos iomláine ar an óige, agus ar Éirinn. Agus toisc go bhfuil baint ag leanaí le pleanáil agus reáchtáil an mhúsaeim, tá taithí na gcuairteoirí, na scoláirí, na ngrúpaí agus an lucht tacaíochta níos barántúla agus níos saibhre fós.
 • Is acmhainn nua d’Éirinn é an músaem ceannródaíoch seo a bhfuil fáilte roimhe. Samhlaíonn a clár ilghnéitheach agus soléite de thaispeántais, de chartlanna agus d’imeachtaí conas is féidir leanaí a chothú agus a cheiliúradh i sochaí na hÉireann. Acmhainn shaibhir atá ann chun machnamh criticiúil agus comhráite suntasacha faoin óige a spreagadh – óna tráma dorcha agus suaite san am atá thart go dtí na scéalta is airgthí agus níos áthasaí – agus draíocht na féidearthachta a d’fhéadfadh a bheith san óige.

Múseum Óige na hÉireann: Ag cothú clann uile an náisiúin go cothrom

https://digital.tcl.sc.edu/digital/collection/MVTN/id/5265/rec/4

Irish school children-outtakes. Various scenes of girls playing games and singing Irish songs on Árainn [Inis Mór], Aran Islands. Among the dancers shown are Darach Ó Direáin and Peaits Rua Ó Maoláin. Fox Movietone News Story 2-919