Charity number: 20205452

Exploring Childhood

Past, Present, Future

A first for Ireland, the Museum of Childhood Ireland puts children and childhood – past and present – at the centre of life. This extraordinary museum gathers together the wonderful, challenging and diverse strands of the ever-evolving story of childhood, read more…

Move your mouse across the image of the museum’s home above to reveal all!

The Museum is an exciting, physical and on-line hub where people of all ages – island-wide and beyond – are inspired to learn, reflect, play and grow. It invites you to explore how key events and experiences of childhood had impacts here and far beyond our shores. 

When children are seen and heard, we learn, we understand, we grow – and are a better people, a better country, because of it. Children are not simply apprentice adults. They are equal and vital human beings – and just like people in middle or older age – they are at a precious moment in their lives. They possess their own unique perspectives, feelings, and contributions. When shared, these unique testimonies complete our world.

When we discover and interact with the histories and voices of children across Ireland, we get a fuller view of childhood, and of Ireland. And because children are meaningfully involved in the planning and running of the museum, the experience for visitors, scholars, groups and supporters is all the more authentic.

The Museum of Childhood is a pioneering museum – a new and welcome resource for Ireland. A diverse and enlightening programme of displays, archives and events reimagines how children can be truly cherished and celebrated in Irish society. The museum is a rich resource to inspire critical reflection and timely conversations about childhood – from its dark and disturbing traumas to its more inventive and joyful narratives – and the extraordinary magic of possibility that childhood can be.

Contact Us

email: info@museumofchildhood.ie

Phone: +353 87 681 6760

Rud nua in Éirinn, cuireann Músaem Óige na hÉireann an bhéim ar leanaí agus an óige – san am atá thart agus san am i láthair. Cruinníonn an áit iontach seo na snáitheanna iontacha, dúshlánacha agus éagsúla de scéal na hóige le chéile.

Is mol spreagúil, fisiceach agus ar líne é an Músaem ina spreagtar daoine de gach aois – ar fud an oileáin agus níos faide i gcéin – chun foghlaim, súgradh, machnamh a dhéanamh agus fás. Tugann sé cuireadh duit iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag príomhimeachtaí agus eispéiris na hóige anseo agus i bhfad thar ár gcósta.

Nuair a fheictear agus a chloistear leanaí, foghlaimímid, tuigimid, fásann muid – agus is daoine níos fearr muid, tír níos fearr, mar gheall air sin. Ní daoine fásta printíseachta iad páistí. Is daoine cothroma agus ríthábhachtacha iad – agus díreach cosúil le daoine meánaosta nó aosta – tá siad ag tráth tábhachtach  ina saol. Tá a gcuid peirspictíochtaí, mothúcháin agus barúlacha uathúla féin acu. Tá ár ndomhan iomlán mar gheall ar na teistiméireachtaí uathúla seo 

Nuair a aimsímid agus nuair a dhéanaimid idirghníomhú le stair agus guthanna leanaí ar fud na hÉireann, faigheann muid léargas níos iomláine ar an óige, agus ar Éirinn. Agus toisc go bhfuil baint ag leanaí le pleanáil agus reáchtáil an mhúsaeim, tá taithí na gcuairteoirí, na scoláirí, na ngrúpaí agus an lucht tacaíochta níos barántúla agus níos saibhre fós.

Is acmhainn nua d’Éirinn é an músaem ceannródaíoch seo a bhfuil fáilte roimhe. Samhlaíonn a clár ilghnéitheach agus soléite de thaispeántais, de chartlanna agus d’imeachtaí conas is féidir leanaí a chothú agus a cheiliúradh i sochaí na hÉireann. Acmhainn shaibhir atá ann chun machnamh criticiúil agus comhráite suntasacha faoin óige a spreagadh – óna tráma dorcha agus suaite san am atá thart go dtí na scéalta is airgthí agus níos áthasaí – agus draíocht na féidearthachta a d’fhéadfadh a bheith san óige.

Dul i dteagmháil linn:

Ríomhphost: info@museumofchildhood.ie

Fón: +353 87 681 6760