The children of Achill & Robert Henri 1913-1928

An initiative of Achill Tourism and The Museum of Childhood Ireland.

 Robert Henri, and the children of Achill Island 1913-1928

“Hughie [Gallagher] the Poet”, 1924

Festival 24th-25th of March 2023

Launch 9.30 am

1.History Panel

2.Intergenerational Workshop, and Unveiling of the children’s artwork*

3.Art History Panel

*Artist facilitated paired portrait painting workshops ( the child experiences being both Artist and Sitter) pre Festival.

Achill Tourism, Turasoireacht Acla, and the Museum of Childhood Ireland, Músaem Óige na hÉireann are delighted to announce our collaboration on an exciting historical, cultural and art history project, exploring and recording history from the perspective of the children who sat as models for American artist Robert Henri in Achill between 1913 and 1928.

Henri had great respect for his child sitters. In his book “The Art Spirit” he states emphatically “If you paint children you must have no patronising attitude toward them. Whoever approaches a child without wonderment, misses in his judgement what is before him… Paint with respect for the [the child]… [The child] is the great possibility, the independent individual.”

Henri’s depiction of the Achill children avoids the sentimental view of poverty typical of the time. He doesn’t use props like toys or books, and so you are immediately drawn to the child’s face. He says “in the faces of children I have seen a look of wisdom and kindness expressed with such ease and certainty that I knew it was the expression of a whole race”

Following Henri’s approach, we aim to explore the lives of the Achill children; a story of life in Ireland spanning over 100 years, from an evolving way of life on the periphery of Europe, to the birth of the Free State, life as an Irish emigrant and more. These children encapsulated Irish tradition, generation to generation. Their world centred on family life and community,

 and as such, their life stories are an important snapshot of the social, cultural and historic fabric of the first 100 years of the Irish state.

We are excited about the possibilities of exploring numerous avenues with this project, but feel it is most important to start where Henri did; with the children.

The children are with us still in our living memory. They are our mums, dads, our grannies, grandads, uncles and aunts. By acting now, reaching out now to collect and record as much information as is possible, we can help to ensure this invaluable information is preserved for future generations.

https://achilltourism.com/robert-henri-festival/

https://achilltourism.com/ https://museumofchildhood.ie/

https://www.facebook.com/RobertHenriAchill

https://www.facebook.com/AmazingAchill https://www.facebook.com/MuseumOfChildhoodIreland/

Also on Twitter, Instagram and LinkedIn

   

Robert Henri, agus na páistí ó Oiléan Acla 1913-1928

“Aodh [Ó Gallachobhair] an File”, 1924

23/12/21

Tá lúcháir ar Thurasóireacht Acaill agus Músaem Óige na hÉireann ár gcomhoibriú a fhógairt ar thionscadal corraitheach stairiúil, cultúrtha agus ealaíne, ag iniúchadh agus ag taifeadadh staire ó pheirspictíocht na páistí a shuigh mar mhúnlaí don ealaíontóir Meiriceánach Robert Henri in Acaill idir 1913 agus 1928.

Bhí meas mór ag Henri ar a feighlí páistí. Go diongbháilte, ina Leabhair “Spiorad na hEalaíne” “Má phéinteálann tú páiste ní gá go mbeadh aon dearcadh pátrúnach agat ina leith. An té a théann chuig leanbh gan ionadh, cailleann sé ina bhreithiúnas an rud atá os a chomhair. Péint le meas ar an [An Páiste]… [ An Páiste] an fhéidearthacht iontach atá ann, an duine neamhspleách.”

Seachnaíonn léiriú Henri ar páistí Acla, an dearcadh mealltach ar bhochtaineacht a bhí tipiciúil san am sin. Ní úsáideann sé fearais cosúil le bréagáin nó leabhair, agus mar sin tarraingítear tú láithreach chuig aghaidh an pháiste. Deir sé “in aghaidheanna páistí, chonaic mé cuma eagna agus cineáltais curtha in iúl chomh héasca agus chomh cinnte sin go raibh a fhios agam gur léiriú cine iomlán a bhí ann.”

Ag leanúint cur chuige Henri tá sé mar aidhm againn iniúchadh a dhéanamh ar shaol páistí Acla, scéal faoin saol in Éirinn a mhaireann níos mó ná 100 bliain nó mar sin, ó shlí mhaireachtála atá ag teacht chun cinn ar imeall na hEorpa, go breith an tSaorstáit, an saol mar Eisimirceach na hÉireann agus níos mó. Chuimsigh na páistí seo traidisiún na

 hÉireann, ó ghlúin go glúin. Bhí a ndomhan dírithe ar shaol an teaghlaigh agus ar an bpobal, agus dá bharr sin, is léargas tábhachtach iad a gcuid scéalta saoil ar chreatlach sóisialta, cultúrtha agus stairiúil an chéad 100 bliain de stát na hÉireann.

Tá muid ar bís faoi na féidearthachtaí a bhaineann le bealaí iomadúla a iniúchadh leis an tionscadal seo ach is dóigh linn go bhfuil sé an-tábhachtach tosú san áit insc a tosaigh Henri… leis na bpáistí.

Tá na páistí linn fós inár gcuimhne bheo. Is iad do mháithreacha, aithreacha, ár seanmháthair, seanathair, uncailí agus aintíní. Trí ghníomhú anois, síneadh amach anois chun an oiread faisnéise agus is féidir a bhailiú agus a thaifeadadh, is féidir linn cabhrú lena chinntiú go gcaomhnófar an fhaisnéis luachmhar seo do na glúine atá le teacht.

De réir mar atá an obair déanta, ba mhaith linn é a roinnt leat. Arís cad a dhéanfadh Mac Éinrí? Chuirfeadh sé taispeántas ar siúl!

Tá an nasc idir Éire agus ár diaspóra chomh tábhachtach dúinn uilig, agus leis an scéal seo ag nascadh mar a dhéanann sé in Éirinn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá ba mhaith linn lámh cairdeas agus fáilte a leathnú, ag cur ár ndóchais in iúl go ndéanfaidh go leor filleadh ar an taispeántas seo a fheiceáil san áit ar thosaigh na pictiúir ar dtús.

Ar Oiléan Acla í Bealtaine 2022, baile na páistí, tá súil againn taispeántas a óstáil ag tabhairt na péinteireachta le chéile leis an gcúlra stairiúil, cultúrtha ar ábhair na bpéintéireachta, na páistí Acla.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun a bheith cothrom le dáta ar an tionscadal seo féach:

https://achilltourism.com/robert-henri-festival/ https://museumofchildhood.ie/robert-henri-and-the-children-of-achill-island-1913-1928/

https://achilltourism.com/ https://museumofchildhood.ie/

https://www.facebook.com/RobertHenriAchill

https://www.facebook.com/AmazingAchill https://www.facebook.com/MuseumOfChildhoodIreland/

Féach freisean ar Twitter, Instagram agus LinkedIn

     

The Museum of Childhood Ireland volunteer team involved in the project are:

Historian: Dr Ciara Breathnach, UL

Historian: Dr Sarah-Anne Buckley, NUIG

Art Historian: Jessica Burton-Restrick

Project co-ordinator: Dorothee Schmid McCoole

Project Development and Lead: Majella McAllister